Italiensk videregående

554983_2949655037241_1450499011_n

Bekkelagshuset

Jomfrustien 1, 1177 Oslo,

trykkholdeplass Sportsplassen,

12,00-13,45  B2, italiensk Parliamo

15.09-08.12. 2020:

12 uker, 2.timer per uke

kr 3200, materiell er inkludert,

For deg som har erfaring i italiensk, kjenner grunnleggende italienskgrammatikk

Dette lærer du på parliamokurs

 

17,00-18,45 A2, italiensk Begynnere

15.09-08.12. 2020:

12 uker, 2 timer hver tirsdager

kr 3200, materiell er inkludert 

For deg som har tatt nybegynnerekurs eller har grunnleggende forstålse av italienske

Dette lærer du på begynnerekurs

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Bruk SUBJECT for å angi valg av kurs og MESSAGE  for å gi oss dine opplysninger, fullt navn adresse og telefonnummer takk

Påmelding til kurs:

  • Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message


    Share

Officina 6 tutti i diritti sono riservati.